Βρίσκεστε εδώ:  Κεντρική Σελίδα  /   Ανάπτυξη Βρέφους – Παιδιού  /   Ανιχνευτικές Δοκιμασίες Αναπτυξιακών Διαταραχών

Ανιχνευτικές Δοκιμασίες Αναπτυξιακών Διαταραχών

Διαγνωστικό τεστ αναπτυξιακών διαταραχών

     Θα αναφερθώ στο πιο εύκολο ανιχνευτικό τεστ για την πρώιμη διάγνωση των παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές. Μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια μιας παιδιατρικής εξέτασης από την ηλικία των 16 μηνών. Το M-CHAT αποτελεί ένα επικυρωμένο ανιχνευτικό εργαλείο που αξιολογεί τον κίνδυνο ενός παιδιού να παρουσιάζει "Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος" και αφορά παιδιά ηλικίας 16 με 30 μηνών. Ο βασικός στόχος του M-CHAT είναι να μεγιστοποιήσει την ευαισθησία, δηλαδή να ανιχνεύσει όσο το δυνατό περισσότερες περιπτώσεις παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό ψευδώς θετικών περιπτώσεων, δηλαδή παιδιών που βαθμολογούνται θετικά στο Μ-CHAT αλλά τελικά δεν διαγιγνώσκονται με αναπτυξιακή διαταραχή.

   Για να λυθεί αυτό, οι συγγραφείς ανέπτυξαν μια δομημένη κλινική συνέντευξη που ακολουθεί τη χορήγηση του M-CHAT και είναι σε συνάρτηση με αυτό. Οι χρήστες του εργαλείου πρέπει να γνωρίζουν ότι ακόμη και με την κλινική συνέντευξη που ακολουθεί, ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών που αποτυγχάνουν στο εργαλείο, βαθμολογούνται δηλαδή θετικά, δεν παρουσιάζει τελικά τη διάγνωση. Ωστόσο, επειδή τα παιδιά αυτά είναι σε κίνδυνο για άλλες Αναπτυξιακές Διαταραχές ή Καθυστερήσεις, η περεταίρω κλινική αξιολόγηση είναι απαραίτητη για κάθε παιδί που αποτυγχάνει στο Μ-CHAT.

     Το M-CHAT μπορεί να βαθμολογηθεί σε λιγότερο από δυο λεπτά. Τα παιδιά που αποτυγχάνουν σε τουλάχιστον τρία συνολικά ή δυο από τα «κρίσιμα» ερωτήματα πρέπει να παραπέμπονται για διαγνωστική αξιολόγηση από έναν ειδικό στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές σε μικρές ηλικίες. Επιπρόσθετα, κάθε παιδί για το οποίο υπάρχουν ανησυχίες από τον γονέα, τον παιδίατρο ή άλλον σχετικό επαγγελματία θα πρέπει να παραπέμπεται για διαγνωστική αξιολόγηση από ειδικούς, δεδομένου ότι είναι απίθανο για οποιονδήποτε ανιχνευτικό εργαλείο να έχει 100% ευαισθησία.

Βαθμολόγηση του M-CHAT

Το M-CHAT μπορεί να βαθμολογηθεί σε λιγότερο από δύο λεπτά.

    Οι απαντήσεις Ναι/Όχι μετατρέπονται σε επιτυχημένες / αποτυχημένες απαντήσεις. Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται οι αποτυχημένες απαντήσεις για κάθε ερώτημα του M-CHAT. Οι απαντήσεις με έντονα γράμματα, είναι τα Κρίσιμα Ερωτήματα. Παιδιά που αποτυγχάνουν σε περισσότερα από 3 οποιαδήποτε ερωτήματα ή 2 κρίσιμα ερωτήματα (αριθμοί 2, 7, 9, 13, 14, 15 ) θα πρέπει να παραπέμπονται για διαγνωστική αξιολόγηση από ειδικό. Επιπρόσθετα, παιδιά για τα οποία είτε ο παιδίατρος, ο γονέας ή άλλος ειδικός έχει βάσιμες ανησυχίες, θα πρέπει να παραπέμπονται για αξιολόγηση, δεδομένου ότι είναι απίθανο για οποιοδήποτε ανιχνευτικό εργαλείο, να έχει 100% ευαισθησία.

 Κατεβάστε το αρχείο m-chat [pdf] και απαντήστε στις ερωτήσεις

Βρέφη

Ειδικός Παιδίατρος

Κοντούλη Καλλιόπη
Δωδώνης 1 – Λεωφόρος Όχι
55438 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310212114 – 6945954893
Email: kkontoul@otenet.gr