Βρίσκεστε εδώ:  Κεντρική Σελίδα  /   Βιογραφικό

Βιογραφικό

ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - Ειδικός Παιδίατρος

• Απόφοιτος  Ιατρικής  σχολής  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 1995 με βαθμό πτυχίου  8,36.

• Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος με αριθμό πρωτ.24/Γ1/40607/2-8-95

• Μέλος ιατρικού συλλόγου Θεσ/νίκης με ΑΜ 11528

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  :

1. 18  μήνες άσκηση υπηρεσίας υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Αγγίστης ( Κ.Υ. Ροδολίβους) του νομού Σερρών .

2. 24 μήνες ειδίκευση στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Ειδικών  Παθήσεων Θεσ/νίκης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται 4 μήνες άσκησης (με απόσπαση) στην Νεογνολογική Κλινική του ΕΣΥ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσ/νίκης.

Κατά την διάρκεια της άσκησης μου συμμετείχα στις εξής μελέτες:

α)Αναδρομική μελέτη των περιστατικών μηνιγγικοκκαιμίας στην 30ετία 1970-1999. «Meningococcal septicaemia in northern Greece» Καβαλιώτης Ι.,Κοντούλη  Κ.,Τούμπα Μ. ESPID 2001. Αναδρομική μελέτη όλων των περιστατικών μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου στην ίδια χρονική περίοδο(συνολικά 1900 περιστατικά).

β)Μελέτη αποτελεσματικότητας του εμβολίου MMR. Μία διετή πρόδρομη μελέτη. Καβαλιώτης Ι., Πετρίδου Σ.,Χατζηαγόρου Ε., Κοντούλη Κ.,Τσαγκαροπούλου Σ.

3. Έναρξη δεύτερου τμήματος ειδικότητας στην Γ’ Παιδιατρική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου θεσ/νίκης από 19/04/2004 για την συμπλήρωση των υπόλοιπων 24 μηνών ειδίκευσης στην παιδιατρική. Κατά την διάρκεια της άσκησης μου συμμετείχα στις εξής εργασίες:

α) «Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία με πρώτη εκδήλωση οστική βλάβη που υποδύονταν πρωτοπαθή όγκο των οστών.» Ε. Καρατζά, Κ. Κοντούλη Κ., Χ. Τσάνταλη, Ι. Τσιούρης. Paediatr N Gr 2005, 17:20-85.

β) «Ρευματικός πυρετός με εκδήλωση καρδίτιδας και χορείαs Syndenham.» Κ. Κοντούλη, Ε. Φαρμάκη, Ε. Ροηλίδης, Ι.Τσιούρης. Ελεύθερη ανακοίνωση στο 20 ιατρικό συνέδριο ενόπλων δυνάμεων.

γ) «Θρομβοεμβολικά επεισόδια στα παιδιά». Κοντούλη K, Καρατζά Ε, Παπαιωάννου Γ,  Κοραντζής Ι, Κλέτα Δ,  Τσιούρης Ι. Paediatr N Gr 2006, 18 :185-196.

3. Απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας του Παιδιάτρου από 21/7/2006 σύμφωνα με την υπ΄αριθμό Γ2/13742 απόφαση της Νομαρχίας Θεσ/νίκης.

4. Από 1/9/2006: Επιστημονικός συνεργάτης της Παιδοπνευμονολογικής μονάδας της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ. Υπεύθυνη του εργαστηρίου Αναπνευστικής Εργοφυσιολογίας.

5. Διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα «Διαταραχές αυτιστικού φάσματος: βιοιατρικές παρεμβάσεις». 16-20 Ιουλίου 2008. Δημοτικό Ωδείο Δήμου Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης. Ατομικές συνεντεύξεις οικογενειών με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού με ειδικούς από την Αγγλία. Ομιλία με θέμα τις βιοιατρικές παρεμβάσεις στον αυτισμό.

6. Απόκτηση διδακτορικού διπλώματος με βαθμό "Άριστα" με τίτλο : «Απώτερες επιπτώσεις των παραπνευμονικών συλλογών στην αναπνευστική λειτουργία και την αντοχή στην άσκηση σε παιδιά». Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2013.

7. Εργασίες -Aνακοινώσεις:

 • Κοντούλη Κ., Κυρβασίλης Φ."Ο ρόλος της καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης στη διάγνωση και εξέλιξη της πορείας των χρόνιων πνευμονοπαθειών στα παιδιά".  Paediatr N Gr 2009, 21: 29-40.
 • M. Katsara, F. Kirvassilis, E. Hatziagorou, K. Kontouli, N. Kouskounelou, A. Mavroudi, J. Tsanakas . ''Young adults with childhood asthma": evaluation of current asthma and atopy; Eur Respir J 2010:36; suppl. 54: 979s.
 • F. Kirvassilis, Κ.Kontouli, E. Hatziagorou, D. Andrianaki, E. Roilides, J. Tsanakas."Incidence, aetiology and long-term evaluation of parapneumonic effusions complicated community acquired pneumonia during the period 1994-2008 in northern Greece".  Eur Respir J 2009; suppl 1650:274s.
 • Kontouli, E. Hatziagorou, F. Kirvassilis, V. Avramidou, M. Ioannou, J. Tsanakas ."Effect of home intravenous antibiotic treatment on exercise capacity in children with cystic fibrosis". K.  Eur Respir J 2010; suppl. 900: 148s.
 • E Hatziagorou, K. Kontouli , V. Georgopoulou, F. Kirvassilis, V. Avramidou, A. Mavroudi, J. Tsanakas. "Comparison of HRCT lung abnormalities with exercise capacity among children and adolescents with cystic fibrosis". Eur Respir J 2010; suppl. 3906: 698s.
 • Kontouli, F. Kirvassilis, E. Hatziagorou, K. Papadopoulou, A. Mavroudi, J. Tsanakas."Parapneumonic effusions in children: Evaluation of long term effect on lung function and exercise capacity". Eur Respir J 2010; suppl 5372:979s.
 • Εισήγηση στο 6ο συνέδριο ιατρικής της άθλησης στις 16-17 Σεπτεμβρίου 2011, με θέμα: «Άσκηση και αναπνευστικά προβλήματα στα παιδιά».
 •   Kirvasilis F, Kontouli K, Hatziagorou E, Katragkou A, Antachopoulos C,  Andrianaki D, Tzanakaki G, Roilides E, Tsanakas J.Increasing incidence of parapneumonic pleural effusions (PPE) requiring drainage in children: an experience from a university pediatric department”. ESPID 2012 ; Suppl. 488.
 •  Chrysaidou K, kirvasilis F, Karantaglis N, Kontouli K, Hatziagorou E, Tsanakas J. “Level of asthma control among asthmatic children in Thessaloniki area in northern Greece.” Eur Respir J 2012:36; suppl. 4097: 757s.
 •  Κοντούλη Κ, Κυρβασίλης Φ, Χατζηαγόρου Ε, Παπαδοπούλου Κ, Μαυρουδή Α, Ροηλίδης Ε, Τσανάκας Ι.Απώτερες επιπτώσεις των παραπνευμονικών συλλογών στην αναπνευστική λειτουργία και την αντοχή στην άσκηση σε παιδιά”. 3ο Πανελλήνιο Παιδοπνευμονολογικό συνέδριο , Πάτρα 2012.
 •  Hatziagorou E, Avramidou V, Kirvasilis F, Kontouli K, Georgopoulou V, Tsanakas J. “Lung clearance index and exercise capacity among children with mild CF- and non-CF bronchiectasis.” Cystic Fibrosis J 2013; suppl 12.5:s25.
 •  Kontouli K, Hatziagorou E, Kirvasilis F, Roilides E, Emboriadou M, Tsanakas J. “Long term outcome of parapneumonic effusions in children: Lung function and exercise  tolerance”. Pediatr  Pulmonol 2013, in press.
 •   Kontouli K, Hatziagorou E, Kirvasislis F, Tsanakas J. “Long term outcome of parapneumonic effusions in children.” Eur Respir J 2013: suppl. 4294:917s.
 •  Hatziagorou E, Avramidou V, Kontouli K, Georgopoulou V, Tsanakas J. “Cystic fibrosis lung disease assessed by lung clearance”. EurRespirJ 2013;suppl. 3607:743s.
 •    Κοντούλη Κ, Χατζηαγόρου Ε, Κυρβασίλης Φ, Ροηλίδης Ε, Εμποριάδου Μ, Τσανάκας Ι. «Απώτερες επιπτώσεις των παραπνευμονικών συλλογών στην αναπνευστική λειτουργία και την αντοχή στην άσκηση σε παιδιά». 4οΠανελλήνιο Παιδοπνευμονολογικό συνέδριο, Βόλος 2013.


 Διατηρώ ιατρείο στον Άγιο Παύλο Θεσ/νίκης στην οδό Δωδώνης 1-Λεωφόρος Όχι από 10/11/2006.

Βρέφη

Ειδικός Παιδίατρος

Κοντούλη Καλλιόπη
Δωδώνης 1 – Λεωφόρος Όχι
55438 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310212114 – 6945954893
Email: kkontoul@otenet.gr