Βρίσκεστε εδώ:  Κεντρική Σελίδα  /   Εισπνεόμενα φάρμακα

Εισπνεόμενα φάρμακα

Τα εισπνεόμενα φάρμακα μπορούν να χορηγηθούν με διάφορες μορφές

  1. Εισπνευστήρων υπολογισμένης δόσης υπό πίεση (Inhalers)
  2. Εισπνευστήρων ξηράς σκόνης
  3. Νεφελοποιητών

Οι εισπνευστήρες υπολογισμένης δόσης υπό πίεση (Inhalers) είναι το διαδεδομένο είδος συσκευής. Το φάρμακο βρίσκεται μέσα στο δοχείο μαζί με προωθητικό αέριο.

Οι συσκευές αυτές χρησιμοποιούνται στις μικρές ηλικίες (< 6 ετών) πάντα με την βοήθεια αεροθαλάμου ( η χρήση των συσκευών αυτών αναφέρεται παρακάτω). Πολλές φορές τα χρησιμοποιούμε σε παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών όταν αδυνατούν να συνεργαστούν με τις συσκευές ξηράς σκόνης.

Οι εισπνευστήρες ξηράς σκόνης υπάρχουν σε διάφορες μορφές : οι συσκευές μια δόσης (Aerolizer) και οι συσκευές πολλαπλών δόσεων όπως το turbohaler, twisthaler και diskus. Τα κύρια προτερήματα τους είναι ότι δεν απαιτούν συγχρονισμό του χρήστη με την ενεργοποίηση της συσκευής και είναι οικολογικές ( παράγοντας μεταφοράς η λακτόζη). Επιπλέον το φάρμακο μέσα στη συσκευή είναι ελεύθερο από πιθανά ερεθιστικά έκδοχα που υπάρχουν στα Inhalers. Απαιτείται σωστή συνεργασία και εκπαίδευση του παιδιού από τον παιδίατρο έτσι ώστε να λαμβάνει σωστά το φάρμακο. Στις παρακάτω εικόνες απεικονίζονται οι διάφορες μορφές και ο τρόπος χορήγησης τους.

Οι νεφελοποιητές είναι συσκευές που δεν απαιτούν συνήθως τη συνεργασία του ασθενούς. Είναι χρήσιμοι για την ταυτόχρονη χορήγηση δύο ή περισσότερων φαρμάκων. Έχουν όμως μεγάλο κόστος, είναι ογκώδεις και χρονοβόροι. Σπανίως επιλέγονται σαν θεραπεία του άσθματος στα παιδιά. Είναι δύο τύπων α) ο προωθητικός ή μηχανικού τύπου νεφελοποιητής και β) ο νεφελοποιητής υπερήχων.

Το εμβόλιο για το άσθμα

Κυκλοφόρησε και στην Ελλάδα από το 2006 το σκεύασμα Οmalizumab (Xolair). Πρόκειται για ενέσιμο σκεύασμα που απενεργοποιεί την ανοσοσφαιρίνη Ε, η οποία κυκλοφορεί στο αίμα του ασθενούς. Η ανοσοσφαιρίνη Ε είναι αυτή που ενώνεται με το εισπνεόμενο αλλεργιογόνο προκαλώντας την απελευθέρωση των αλλεργικών μεσολαβητών και επομένως την εκδήλωση των αλλεργικών συμπτωμάτων. Εφαρμόζεται σαν θεραπεία μόνο σε βαρύ άσθμα και σε παιδιά > 6 ετών που δεν ρυθμίζονται επαρκώς με τα εισπνεόμενα φάρμακα.

Βρέφη

Ειδικός Παιδίατρος

Κοντούλη Καλλιόπη
Δωδώνης 1 – Λεωφόρος Όχι
55438 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310212114 – 6945954893
Email: kkontoul@otenet.gr